Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere %5 İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname

Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere %5 İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname

Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere %5 İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname

Hali hazırda ödeme günü itibariyle; 

  • Kurumlar Vergisi Yasası,
  • Gelir Vergisi Yasası
  • Katma Değer Vergisi

Yasası kapsamında bulunan muaccel olmuş vergi borçlarını, 31 Mart 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil), ödeme tarihinde veya ödeme tarihinden önce ödemeleri durumunda ödenen tutar üzerinden yüzde beş (%5) indirim yapılır .

Ancak ithalattan doğan katma değer vergisi ödemelerinde, ücretlilerden yapılan kesinti ile ilgili ödemelerde, tecil işlemi yapılmış ödemelerinde, İtirazlı veya Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma İle Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin

Yasa Gücünde Kararname ve/veya Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasasının kapsamında bulunan ödemelerinde, banka ve sigorta işlemleri vergisi yükümlülerinin, şans oyunları hizmetleri vergisi yükümlülerinin ve özel iletişim hizmetleri vergisi yükümlülerinin ödemelerinde

yukardaki indirimden yararlanılamaz.

Not: Saydam & CO. olarak önerimiz vergilerinizi zamanında ödeyip bu indirimden yararlanmanızdır.

G.SAYDAM & CO. Y.M.M

 

Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere %5 İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere %5 İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere %5 İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere %5 İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname