KUZEY KIBRIS-YABANCI ŞİRKET

Tanım

KKTC sınırları dışında kurulmuş olan (Denizaşırı Şirket) ve KKTC’de şube tescil eden şirketler Yabancı Şirket (Şube) olarak tanımlanmaktadır.

İlgili Yasalar

Fasıl 113 Limited Şirketler Yasası uyarınca Yabancı Şirketler (YŞ) tescili için başvuru yapılır.

Nasıl Tescil Edilir?

Tescil için yapılan müracaat altında:

 • Ekonomi ve Maliye Bakanlığına Yabancı (Denizaşırı) Şirket tescilinin nedenlerini özetleyen açıklama ve tescil başvurusu yazısı hazırlanır.
 • Yönetim Kurulu Kararları altında:
  • KKTC’de faaliyet alanını belirten;
  • Şirketi KKTC’de temsile yetkili kılınan kişinin/kişilerin saptanması;
  • Şirket adına tebligat kabul etme yetkisinin (KKTC de yerleşmiş olan kişi veya kişilere) verildiği karar belgeleri hazırlanır.
 • Şirket hissedar ve direktör pasaportları veya nüfus cüzdanlarının suretleri sunulur.
 • Şirket hissedarlarının isimlerini, uyruklarını, adreslerini, hisse payları beyan edilir.
 • Şirket Direktörlerinin (Yönetim Kurulu Üyelerinin) isim, unvan ve adreslerini gösteren beyan hazırlanır.
 • En son şekliyle şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan (tadiller dahil) Ana Sözleşme ve Tüzük sureti (Sermaye En az 100.000 USD Karşılığı TL Olmalı) hazırlanır.
 • Şirketin Ticaret Odası Kayıt ve Faaliyet Belgesi sunulur.
 • Son iki yılın Kâr-Zarar ve Bilânçoları verilir.
 • Y.Ş. 1,2 ve 3 formalarının imzalanır.
 • KKTC’de Şirket adına işlem yapması hususunda yetkili kılınan kişi/kişiler için vekâletname hazırlanır.
 • Teminat Mektubu karşılığı Gelir ve Vergi Dairesinden Vergi Güvenlik Belgesi alınır.  

Vergi Yükümlülükleri

Kurumlar Vergi Yasası uyarınca:

 • Yılda bir Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve mali tablolar;
 • Aylık olarak KDV beyannamesi Vergi Dairesine sunulmalıdır.