KUZEY KIBRIS-TİCARİ ÜNVAN

Tanım

Ticari Unvan, bir iş yeri bulunan kişinin işletme ismini Şirketler Mukayyitliği nezdinde tescil ettirmesine denir(sadece KKTC Vatandaşları Tescil Ettirebilir).

Ticari Unvana sahip işletmeler şahıs işletmeleri olarak da bilinip, tek bir bireyin işletme sorunları ve borçlarının sınırsız sahibi olduğu işletmelerdir. Bu tür işletmeler daha kolay kurulmakta ve kuruluş maliyeti Limited şirketlere kıyasla daha azdır.

İlgili Yasa

Fasıl 116 Kollektif ve Komandit Şirketler Yasası uyarınca Ticari Unvan tescil başvurusu yapılabilir.

Nasıl Tescil Edilir?

Tescil için yapılan müracaat altında:

  • İsim yoklaması yaptırılıp onaylatılır.
  • T.U.1. Tescil Formu doldurulup Şirketler Mukayyitliğine beyanı yapılır.

Vergi Yükümlülükleri

Gelir Vergisi Yasası uyarınca:

  • Aylık Katma Değer Vergi Beyannamesi.
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi.