G.Saydam & Co ailesi olarak, Türkiye’de kuracağınız Şirketlerde ihtiyaç duyacağınız tüm kuruluş ve danışmanlık hizmetleri yanı sıra, Şirket kuruluş adresi ve hukuki danışmanlık alanlarında da ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetleri sizlere sunmaktayız. 

Fikri mülkiyet hakları ayni sermaye olarak konulabilir. Bu gibi varlıkların ayni sermaye olarak konulabilmesi için, söz konusu varlıkların devredilebilir nitelikte ve nakden değerlendirilebilir olması gereklidir.

Yetki Aşımı (Ultra-Vires)

Eski TTK’da “ticari şirketler ancak şirket ana sözleşmesinde yazılı işletme konusu içinde kalmak kaydıyla; hak iktisap etmeye ve borç yüklenmeye yetkilidirler.

İşletmenin konusu dışında yapılan işlemler yok hükmündedir” şeklinde belirtilen Ultra Vires ilkesi bulunmaktaydı. Ultra Vires ilkesi, 1 Haziran 2012 tarihinde kaldırılmış ve böylelikle yabancı şirketlerin, esas sözleşmede belirtilen faaliyet alanları dışında işlem yapması halinde bu işlemleri geçerli olacaktır.