KUZEY KIBRIS-ŞİRKET KURULUŞU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Limited Şirketlerin hukukî oluşumları ve bu hukukî oluşumları etkileyen hususlar, Fasıl 113, Limited Şirketler Yasası ile düzenlenmiştir.

Bu Yasa altında:

  • Pay Sermayesiyle Sınırlı Sorunlu Şirketler ve
  • Teminatla Sınırlı Sorumlu Şirketler,

Olmak üzere iki türlü “Sınırlı Sorumlu Şirket” kurulabilmektedir.

Sermayesiyle sınırlı sorumlu şirketler de:

  • Özel Limited Şirketler ve
  • Halka Açılımlı Limited Şirketler,

Olmak üzere iki türlüdür.

Teminatla sınırlı sorumlu şirketler ise:

  • Pay sermayesi olmayan teminatla sınırlı sorumlu şirketler ve
  • Pay sermayesi olan sınırlı sorumlu şirketler olarak iki türlüdürler.

Bütün bunlardan başka, bir de Yasa’nın 20. maddesi altında; ticareti, sanatı, ilmi, dini geliştirmek, hayır işleri ve benzeri faydalı gayelere, önceden K.K.T.C. Bakanlar Kurulu’ndan özel izin alarak isminin sonuna “LİMİTED” sözcüğü konulmaksızın tescil ettirilen şirketler vardır. Bunlar da, yukarıda belirtilen “Pay Sermayesi Olmayan Teminatla Sınırlı Sorumlu Şirketler” grubundadır. Ticaret Odası, Sanayi Odası, dini kuruluşlar, hayır kuruluşları ve bazı özel okullar bu şekilde kurulabilmektedir. Bu gibi şirketlerin de, diğer Limited şirketler gibi tüzel kişilikleri olup, Yasanın hükümlerine tabidirler.

KKTC Şirket Kurma