resmi gazete
Görüntüleme: 7 14.05.2024 Tarihinde 99 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir, ilgili Resmi Gazete’yi aşağıda bulabilirsiniz.  
Görüntüleme: 4 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Organik Tarım Yasası’nın 40’ıncı maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu Tüzüğü yapar. İlgili Yasa hakkında tüm detaylar için linke TIKLAYINIZ.
Görüntüleme: 184 30.05.2023 tarih ve 109 sayılı Resmi Gazete’de Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasası ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası tasarıları yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İlgili tasarıların yasallaşması durumunda mükelleflerin karşılaşacağı yeni mali yükümlülükler ve uyum süreçleri ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki raporumuzda inceleyebilirsiniz.
Görüntüleme: 70 Bu Yasa, malların alımı, satımı ve devri ile halin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumluluklarını, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını, satış işlemlerinin şeklini, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları kapsar.
resmi gazete
Görüntüleme: 309 27.10.2022 Tarih ve 251 No’lu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Muhaceret Affı bilgilerinize sunulmuştur. KKTC içinde yaşamaya devam eden çalışma izni, ikamet izni veya iş kurma izni veya öğrenci izinleri biten yabancı uyruklu kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sitesine başvurmaları gerekmektedir. Başvuruları onaylanan kişiler 10 gün içerisinde Vergi Dairesine yatıracağı Asgari Ücret kadar tutarı yatırarak bu 60 günlük Vize lamaya hak kazanırlar. Bu süre içerisinde Çalıştıkları işyeri var ise Çalışma Dairesine Ön İzin müracaatında bulunmaları halinde Ön İzin işleminden muaf tutularak Çalışma İzni İşlemlerini yapabilirler. KKTC dışında olan kişiler ise KKTC Elçiliklerine veya Konsolosluklarına baş vurmaları gerekmektedir. Başvuruları onaylandıktan sonra 90 gün içerisinde KKTC’ye giriş yapmaları ve Asgari Ücret kadar miktarı KKTC Gelir ve Vergi Dairelerine yatırmaları gerekmektedir.      
Görüntüleme: 68 03 Ağustos 2022 tarihinde 170 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre aşağıdaki karar alınmıştır.  
resmi gazete
Görüntüleme: 111 Araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma şubesinde 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsatı harcı ve muayene harcı ödemelerinin düzenlenmesine ilişkin yasa gücünde kararnameyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.  
resmi gazete
Görüntüleme: 108 Öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında hitam bulan kişilerin, öğrenci ehliyeti hitam süresinin 31 Mart 2022 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin yasa gücünde kararnameyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.  
resmi gazete
Görüntüleme: 153 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının ve 8’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.