resmi gazete
Araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma şubesinde 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsatı harcı ve muayene harcı ödemelerinin düzenlenmesine ilişkin yasa gücünde kararnameyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.  
resmi gazete
Öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında hitam bulan kişilerin, öğrenci ehliyeti hitam süresinin 31 Mart 2022 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına ilişkin yasa gücünde kararnameyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.  
resmi gazete
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının ve 8’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.  
MUHACERET AFFI
03.11.2021 Tarih ve 241 Sayılı Resmi Gazetede Bakanlar 18/2021 Sayılı Kararı ile 03.11.2021 Tarihinden itibaren başlayarak 01.01.2020 tarihinden bugüne kadar Cezaya düşmüş tüm yabancı uyruklular için Muhaceret Affı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bakanlar Kurulu, ülkemizde yaşanmakta olan Covid-19 pandemi sürecinde hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde uygulanmakta olan karantina ve PCR/Antijen test uygulamaları ile ilgili günlük ihtiyaç dışı yapılan PCR/Antijen testlerinin mükellefiyetlerinin kamu maliyesi açısından sürdürülebilirliği bulunmadığından belirli kurallara tabi olarak oluşacak karantina ve PCR/Antijen test mükellefiyetlerinin kişilerin kendileri tarafından karşılanması amacıyla, PCR/Antijen test ve karantina ücretlendirilmesine ilişkin aşağıdaki kararı aldı.
Covid-19 çerçevesinde Gelir ve Vergi Dairesinin almış olduğu karara göre gününde ödenecek vergiler için % 5 indirim uygulanacaktır. Yasa 30 Haziran’a kadar geçerli olduğundan aşağıdaki vergilerin de erken ödenmesi durumunda %5 indirim hakları olacaktır. 31 Mayıs 2021 tarihinde ödenmesi gereken 2020 Kurumlar Vergisi 1.Taksit, 30 Ekim 2021 tarihinde ödenmesi gereken 2020 Kurumlar Vergisi 2. Taksit, 30 Haziran 2021 tarihinde ödenmesi gereken Şirket Gelir Vergisi, 31 Temmuz 2021 tarihinde ödenmesi gereken Şahıs Gelir Vergisi 1. Taksit, 30 Kasım 2021 tarihinde ödenmesi gereken Şahıs Gelir Vergisi 2. Taksit, G.Saydam & Co. YMM olarak Vergilerinizi erken ödemenizi tavsiye ediyoruz.
Bakanlar Kurulunun E.S. (K-I)402-2021 Sayılı Kararı İle Yabancıların Çalışma İzinleri Yasasının 23. Madde Tahtında Yapılan Tüzüğün 23. Maddesinde değişiklik yapmıştır. Covid 19 Pandemisi nedeniyle 14.03.2020 tarihinden sonraki bir zamanda çalışma izni süresi biten, oturma izni süresi biten, 6 aydan az çalışmış ve Ülkeden çıkış yapamamış yabancı uyruklular, öğrenci muhaceret İzni biten ve turist vizesi ile giriş yapıp vize süresi biten kişiler Çalışma Dairesine Müracaat ettiği tarih işe başlama tarihi kabul edilerek “Ön İzinden Muaf Olarak Çalışma İzni İşlemi Yaptırabileceklerdir.” 30.06.2021 Tarihine Kadar Ön İzinden Muaf Olarak Çalışma İzni Yapılabilecektir.  
resmi gazete
RG S.71 EK I 29 MART 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 16 Mart 2021 tarihli Otuz dördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak suretiyle ilan olunur.  
resmi gazete
22.03.2021 Tarihinde 66 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve aşağıda bilgilerinize sunulan 22.03.2021 Tarihinde yayınlanan 66 Sayılı Resmi Gazetede “İhtiyat Sandığı Destek Ödemeleri” kapsamı açıklanmış ve yürürlüğe girmiştir. İhtiyat Sandığı Destek ödemesinden faydalanma şartları Tüzüğün Maddesinde belirtilmiştir. 23.02.2021 Tarihi ile 05.03.2021 Tarihinde İhtiyat Sandığı Dairesi Sitesinden başvurusu yapılan Destek kapsamına giren faaliyet alanları ve Destek Kapsamına girmeyen faaliyet alanları belirlenmiştir.   Ayrıca, Tüzüğün Geçici 23. Maddede belirtilen faaliyet alanlarındaki iş yerlerine önceki dönemlere mahsuben 1.000 TL ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.  
resmi gazete
RG S.62 EK I 16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Anayasanın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnameyi yapar.