KUZEY KIBRIS-SERBEST BÖLGE VE LİMAN TİCARETİ

Tanım

Gazi Mağusa Serbest Limanında kurulan ve bu bölgede faaliyette bulunan işletmeler Serbest Bölge Şirketleri olarak bilinmektedir.

İlgili Yasa

Değiştirilmiş şekli ile 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası ile Şirketler Yasası Fasıl 113’de belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

Nasıl Tescil Edilir?

Tescil için yapılan müracaat altında:

 • İsim yoklaması yaptırılıp ve onaylatılır
 • SLB Şirketlerindeki iştiraklerde hissedar veya direktörler ile ilgili uyruk kısıtlaması yoktur ve en az 2 en çok 50 kişi tarafından kurulup tescil edilebilmektedir.
 • Serbest Bölge’de faaliyette bulunmak isteyen her gerçek veya tüzel kişiler kurabilir.
 • Şirket Ana sözleşmesi ve Tüzüğünün K.K.T.C Şirketler Yasası kuralları uyarınca hazırlanır.
 • Hissedarların, Direktör veya Direktörlerin ve Sekreter kimliklerini gösteren kimlik kartı nüfuz cüzdanı veya pasaport suretleri gerekir.
 • AB ve TC vatandaşları dışındaki iştirakçilerden Sabıkasızlık Belgesi sunmalıdır.
 • Kurulacak olan Serbest Bölge Şirket iştirakleri KKTC vatandaşı olmayan gerçek veya tüzel kişi ise asgari sermaye 100,000 USD’dir.

Vergi Yükümlülükleri

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasalarına tabidirler.
 • Muhasebe kayıtlarını için yabancı para birimlerini kullanabilirler.

Ancak Serbest Liman bölgesi faaliyet gösteren şirketlerin işlemleri bazı muafiyetlere tabidirler:

 • Hizmetlerini KKTC’ye ihraç etmedikleri sürece, kazançları Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisinden muaftır.
 • Gümrük vergisi ödeme yükümlülüğü bakımından Devlet gümrük hattı dışındadır ve gümrük vergisinden tamamen muaftır.
 • KDV Yasası’na istinaden ithal edilen tüm mallar KDV’den muaftır.
 • Kar transferi serbesttir ve KKTC’de vergisi yoktur.

Ancak, Serbest Liman ve Bölge’den yurt dışına gönderilen mallar dışında kalan ve transit ticarete yönelik mal ve hizmetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihracından sağlanan kazançlar bu muafiyetler kapsamının dışındadır.