MALTA

Malta’da en popüler işletme modeli olarak bilinmektedir. Şirket hissedarları sorumluluğu yatırımlara orantılı kısıtlıdır. Malta’da şirket kuruluş işlemleri Şirketler Yasası’na bağlı kalarak yürütülmelidir.

Nasıl Tescil Edilir ?

 • İsim yoklaması yaptırılıp, isim tescili onayı alınır.
 • Şirket Ana Sözleşmesi ile Şirket Kuruluş Sözleşmesi hazırlanır.
 • Malta’ya kayıtlı bir şirket adresi olmalıdır.
 • Banka’da Şirket adına hesap açılması gerekir. Asgari sermaye 1,250 EUR’dur. Şirket tescil esnasında sermayenin en az 20%’si banka hesabında bloke edilmelidir.
 • İlgili tescil ücretlerinin ödenmesi gerekir. Tescil ücretleri şirketin sermayesine orantılı bir şekilde değişim gösterir (örneğin; sermaye 1500 EUR veya altı ise 245 EUR, 2,500,000 EUR ise 2,250 EUR)
 • Şirketler Mükayyitliği’ne kayıt işlemleri tamamlanır.
 • Ticaret Odasından Ticari Lisans belgesi alınır.
 • Vergi Daire’sine kayıt olunarak şirket vergi numarası alınır.
 • Katma Değer Vergi’sine kayıt olabilmek için S.L.406.09 adlı KDV formu doldurulur.
 • Şahıs veya tüzel kişi olan en az bir direktör, sahıs olan bir sekreter, şahıs veya tüzel kişi olan en az iki en fazla elli hissedara sahip olması gerekmektedir.Bazı durumlarda şirket direktörü aynı zamanda sekreter, iki hissedar gereksinimi bir hissedara da düşürülebilir. Bir direktör aynı zamanda hissedar olma hakkına sahiptir.
 • Hissedarlar yılda en az bir kez yönetim kurulu toplantısı yapmalıdır.
 • Direktör, Hissedar veya Sekreter olabilmek için herhangi bir vatandaşlık veya yerleşik olma kısıtlaması yoktur.
 • Kayıtlı sermayeye bağlı olarak yılda bir kez sermaye 1,500 EUR ve altı  ise 100 EUR, 2,500,000 ve üzeri ise 1,400 EUR tescil ücreti ödenir.