Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanmasından oluşur. Günümüz uzmanlarının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, yatırımcıların ve analistlerin salt finansal bilgilerden oluşan raporlamaların bir işletmenin sürekliliğinin ve geleceğinin değerlendirilmesinde kısıtlı kullanımı olduğunu düşündüklerini göstermektedir.

Bugün genel olarak tüm Şirket Yöneticileri karar verirken sadece finansal bilgilere bakmamaktadırlar. Şirketin markası, pazar payı, müşteri memnuniyeti ve insan sermayesi yatırımcılar için son derece önemli verilerdir. Sonuç olarak, böyle önemli finansal olmayan varlıkları da içeren raporlama şirket değerinin piyasalarında daha gerçekçi algılanmasını sağlayacaktır.

GRS olarak size nasıl yardım edebiliriz?

GRS, işletmelere gerek iç yönetim raporlamalarının gerekse dış raporlamalarının, ve özellikle finansal olmayan göstergelerin raporlanmasının, kalitesinin ve kabul edilebilirliğinin arttırılmasında yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda vermekte olduğumuz hizmetler;

  • Özel veya kamu adına finansal olmayan raporlamaların denetimi
  • Kapsamlı ve güvenilir yönetim raporlamalarının geliştirmesinde danışmanlık
  • Dış raporlamaların ve bilgilendirmelerin şeffaflık yönünden değerlendirilmesi
  • Şirket değerinin en iyi ve gerçekçi şekilde yansıtılması için danışmanlık
  • Kısa ve uzun vadeli iletişim stratejisi geliştirilmesinde destek