Yasal mevzuatta ve muhasebe standartlarında giderek artan değişikliklerden dolayı şirketler vergi muhasebesi ile ilgili kaynakların ve uzmanlığın yetersizliği konusunda sıkıntı yaşayabilirler.

Şeffaflığa olan talebin artmasıyla birlikte şirketler vergi planlamasın (vergi maliyeti) ve risk yönetimi için merkezi ve birden fazla ülkede uygulanabilecek vergi muhasebesi modeline ihtiyaç duymaktadırlar.

Müşterilerin talepleri üzerine, hizmet vermekte oldukları sektörler üzerine alternatif vergi planlamaları ve risk yönetim organizasyonu modelleri oluşturan GRS vergi ekibi, konu ile ilgili farklı ülkelerde kurulacak tüm yapıların; Şirket Kuruluş – Tescil Süreci ve Muhasebe İşlemleri ile ilgili ülkedeki Yasal dokümanların hazırlanması ve beyanı işlemlerini müşterisi adına eksiksiz olarak yerine getirmektedir.

GRS olarak size nasıl yardım edebiliriz?

Şirketinizin var olan veya artış gösteren Vergi Maliyetleri ve Vergi risk Yönetimleri ile ilgili olarak, ihtiyaç duyacağınız tüm çözümleri, farklı ülkelerdeki kendi Ofisleri ve/veya çözüm ortakları ile sunan GRS vergi ekibi, Şirketinizin yatırım yapmayı planladığı farklı coğrafyalardaki mevcut Vergi Yapıları hakkında da sizlere ön rapor hazırlamaktadır. IFRS, USGAAP ile ilgili raporların hazırlanması

  • Şirketinizin Vergi Maliyet hesaplaması ve planlaması,
  • Şirketin şeffaf yapısına uygun vergi metodolojisinin yaratılması ve yönetilmesi,
  • Şirketin mevcut Finansal ve Mali Raporlarının uluslararası piyasalardan gelen talepler doğrultusunda;  IFRS ve USGAAP’denUFRS’ye dönüşümü,
  • Ertelenmiş vergi karşılıklarının hesaplanması ve incelenmesi,
  • Şirketinizin Vergi avantajı sağlayabileceği yatırım alanlarının araştırılması ve raporlanması,
  • Şirketinizin yatırım yapacağı farklı ülkelere ait Vergi Mevzuatlarının incelenmesi ve raporlanması,