Medeniyetlerin gelişmesi, ulaşımın kolaylaştırılması, boş zaman artışının çoğalması, toplumların zenginleşmesi, teknoloji yardımı ile farklı ülkelerde bulunan güzelliklerin tanıtılabilmesi sonucu turizm sektörü 20. Yüzyılda en hızlı gelişim kaydeden sektörlerden biridir.

Dünya Turizm Örgütü olan (UNWTO) verilerine göre, 1950’lerde yaklaşık 25 milyon insan bu sektöre dahilken, günümüzde yaklaşık 1 milyar turist sayısı bulunmaktadır. 

En çok ziyaret edilen ülkeler arasında Fransa, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Turizm sektörü istihdam artırıcı özelliği ile birçok alt sektörlerin hareketlenmesinin tetikleyicisi olması sonucu ‘bacasız gelir fabrikası’ olarak isimlendirilmektedir.

KKTC de sektör durumu

KKTC’de iki lokomotif sektörden biri olan Turizm, ülke ekonomisinin temel taşlarından biridir. Mevcut 22 adet beş yıldızlı Otel ve Casino işletmesi ile Avrupa çanağında hizmet kalitesi ve çeşitliliği yönünden farklı bir anlayışın benimsendiği sektörde, adanın doğal güzellikleri ve sekiz aya yakın hava sıcaklığının 20 santikratın üstünde olması sektörün büyümesindeki en büyük etkendir.

Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik kriz ve Avrupa Casino sektörü yatırımlarını ertelemesi sonucu KKTC’de bu sektör Avrupa’ya kıyasla daha hızlı gelişmiş ve yabancı misafirlerin uğrak mekanı olmuştur.

KKTC Turizm Sektöründeki fiyatlamanın benzeri coğrafyada var olan diğer pek çok ülkeden daha avantajlı bir noktada olması, Casino İşletmeciliğinin varlığı, ülkedeki doğal güzelliklerin varlığı, sektöre hala hazırda devam eden büyük yatırımların katlanarak sürmesini sağlamıştır. Yıl ortalamasında %65 üzerinde yaşanan Otel dolulukları özellikle Haziran–Ekim dönemlerinde %100 lere ulaşmaktadır.

Şehir Otelciliğinin henüz yeteri oranda gelişmediği KKTC de, yatırım yapılan en büyük sektör Turizm dir.

GRS olarak size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Saydam&Co olarak, KKTC de Otelcilik ve Casino sektörünün büyümesine katkı koyan öncü şirketlerden biriyiz.

Bugüne kadar KKTC de tamamlanmış olan 8 büyük projeye ve hali hazırda devam etmekte olan 4 projeye başarı ile imza atmış olan ekibimiz, yapılan yatırımın ilk gününden itibaren; yatırım bölgesinin seçimi, fizibilite raporlarının hazırlanması, şirket kuruluşu, Devlet Planlama Örgütü ve Turizm Bakanlığından tüm izinlerin alımı, yatırım sürecinin izlenmesi ve raporlanması, işletmenin hizmete açılması gibi tüm konular ile ilgili geniş yelpazeli danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İşletmelerin yapısal ve mali düzenlemelerinin oluşturulması, alternatif vergi avantajlarının kullandırılması ve denetlenmesi de dahil olmak üzere uzun yıllardan beri bu sektörde bulunan müşterilerimize sunduğumuz hizmetler sonucu kazandığımız deneyim ve birikim sizlere yeni fırsatlar yaratmak ve değerlendirmek için katkıda bulunabiliriz.