Yarattığı istihdam olanaklarıyla ve yoğun etkileşim içinde olduğu alt sektörleri harekete geçirme özelliğiyle genel olarak lokomotif sektörler den biri olarak bilinen İnşaat sektörü tüm dünya ülkeleri için ayrı bir öneme sahiptir.

Gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerde inşaat sektöründeki büyüme oranı çok daha hızlıdır.Global Construction Perspective ve Oxford Economics’in yayınladığı Global Construction 2020 adlı rapora göre, 2010-2020 yılları arasında gelişmiş ülkelerde inşaat sektörü 3.2% daralma beklenirken, gelişmekte olan ülkelerde 7.2% oranında büyüme beklenmektedir.

Sektörün gelişimini etkileyen en önemli iki faktör nüfus artışı ve altyapı eksikliği olarak bilinmektedir. Nüfus artışının yükselmesi beklenen Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde konut ve ticari inşaatlarında artış yaşaması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdede altyapının eksikliğinden dolayı büyüme sahasının daha fazla altyapı odaklı olması tahmin ediliyor.

KKTC de sektör durumu

Devlet planlama örgütünün yaptığı araştırmalara göre KKTC’de inşaat sektörü 27 alt sektörü harekete geçirmektedir. İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeler ülkedeki ekonomik durumu birebir etkilemektedir.

KKTC’de altyapı eksikliğinin bulunmasıyla beraber nüfusun giderek artmasından dolayı inşaat sektörünün ilerleyen yıllarda giderek gelişmesi tahmin edilmektedir. 1974 sonrası yaşanan olaylar dan ötürü KKTC’deki konut ve araziler 3 sınıfa ayrılmıştır; Türk, Eşdeğer ve Rum malı.

Mal sınıflandırma durumu ve mevcut belirsizlik inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin satışlarını etkileyip, sektörün daha fazla gelişmesine engel teşkil etmektedir. 2003 yılında kapıların açılması neticesinde ülkede büyük bir inşa patlaması yaşanmıştır.

KKTC’de inşaat şirketlerinin gelişimi özellikle 2003 yılından sonra büyük bir hız kazanmıştır. İnşaat şirketlerinin müşteri kitlesini genellikle yerli vatandaş, Türk, İngiliz, Rus, İran ve İsrail vatandaşları oluşturmaktadır.

GRS olarak size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Önümüzdeki dönemde sektörün büyüme kapasitesi ticari, teknolojik ve çevresel açıdan kendini yenileyebilme becerisine bağlıdır.

Saydam&Co ailesi olarak sizlere sektörde yaşanan gelişmelere paralel olarak kendinizi yenileyebilmeniz, sektöre özel yasal düzenlemelere uygun hareket edebilmeniz, kalite, muhasebe, finans ve proje yönetiminizi geliştirebilmeniz ve bunun yanında yasal prosedürlere uygun sözleşme ve ihale hazırlıkları yapabilip başarılı şekilde sonuçlandırabilmeniz için tecrübeli uzman kadromuzla katkıda bulunabiliriz.