Görüntüleme: 367 6.03.2023 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite tarafından Genel Kurul’da görüşülüp oylanmak üzere Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi (“Yasa”) Meclis Başkanlığı’na iletilmiştir. Bu Yasa Önerisinin yasallaşması durumunda mükellefler yeni mali yükümlülükler ve uyum süreçleriyle karşılaşacaktır. Bu bilgi notumuzda bu yükümlülükler ve uyum süreçleriyle ilgili detayları bulabileceksiniz.
Görüntüleme: 128 14.02.2023 tarihli 38 sayılı Resmi Gazete’de 5/2023 sayılı Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Yasa Gücünde Kararname (“Kararname”) yayımlanarak 15.02.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
resmi gazete
Görüntüleme: 70 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Alkollü İçkiler Satış Yasası’nın 26’ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
resmi gazete
Görüntüleme: 39 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 20’nci maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Görüntüleme: 34 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 23 ‘üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Görüntüleme: 104 12.10.2023 Tarih ve 10 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Yazar Kasaların değiştirilmesi ile ilgili Yasa yürürlüğe girmiştir. Yazar Kasanın arızalanması veya Mali Belleğinin dolması durumunda Vergi Dairesine 3 gün içinde bildirim yapılması ve yeni Yazar Kasanın kullanıma geçilmesi zorunludur. Herhangi bir sorunu veya arızası olmayan yazar Kasalar en geç 31.12.2025 tarihine kadar kullanılabilir. 01.01.2026 tarihinde yeni Yazar Kasanın kullanılması zorunludur.  
Görüntüleme: 98 13.01.2023 Tarih ve 13 Sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulunun Ü (K-I) 1-2023 Sayılı Kararı ile 01.01.2023 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Asgari Ücret aylık brüt 13.563 TL olarak belirlenmiş ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
resmi gazete
Görüntüleme: 181 03.11.2022 Tarih ve 258 Sayılı Resmi Gazetede; “Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma İle Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Günce Kararname” Yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
resmi gazete
Görüntüleme: 121 Asgari Ücretten Vergi Alınmayacağına Dair Yasa Gücünde Kararname 22.08.2022 Tarih ve 187 No’lu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
resmi gazete
Görüntüleme: 55 07.07.2022 Tarih ve 152 Sayılı Resmi Gazetede yeni asgari ücret yayınlandı.