resmi gazete
2022 Yılı Kişisel İndirim ve Vergi Dilimleri Bakanlar Kurulunun F.S. (K-I) 30-2022 Sayılı Kararı ile 25.01.2022 […]
14.06.2021 Tarih ve 131 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak  Yürürlüğe Giren E-Fatura (Elektronik Fatura) düzenlenmesine ilişkin kurallar […]
Hali hazırda ödeme günü itibariyle;  Kurumlar Vergisi Yasası, Gelir Vergisi Yasası Katma Değer Vergisi Yasası kapsamında […]
RG S.52 EK I 01 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede; Bu Yasa Gücünde Kararname, devam eden […]
19.02.2021 Tarih ve 40 Sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulunun E.S. (K-I) 232-2021 Sayılı Kararı ile 01.02.2021 […]
13 Şubat 2021 tarih ve 34 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9/2021 sayılı Yasa Gücünde Kararname uyarınca […]
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeni ile uygulanan kapanmadan dolayı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından aşağıdaki kararlar […]
RG S.1 EK III 04 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, […]
kktc pul
RG S.239 EK III 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, […]