Yabancı yatırımcılar İngiltere’de Bağımsız Tüccar, Ortaklık, Limited Şirket, ve Franchise dışında diğer ticari işletme modelleri ile de faaliyette bulunabilirler:

  • Şube açmak
  • İş yeri açmak
  • Ortaklığa katılmak
  • Ortak Girişimleri

Şube

Yabancı Şirketler İngiltere’de Şube açarak ticari faaliyetlerini sürdürebilirler.

Nasıl Tescil Edilir ?

Şube açabilmek için yurt dışında kurulan Yabancı Şirket ticari faaliyete başladığı günden en geç bir ay içinde bazı belge ve formlar İngiltere’deki Şirketler Mukayyitliğine beyan edip kayıt olmalıdır:

BR1 formu doldurulmalıdır.

  • Geçmiş yıla  ait yetkili bir firma tarafından Denetlenmiş Mali Raporlar.
  • Şirket Ana sözleşmesi ve diğer anlaşmalarının tasdikli nüshaları.
  • Tasdikli bir şekilde İngilizceye çevrilmiş olmalıdır. Şubenin yapısı Ana Şirketin yapısı ile aynı kalır.

İş Yeri

İngiltere dışında işletme olarak kurulan fakat ana ülkesinde Limited Şirket ünvanı olmayan veya ünvanı Limited Şirket olan fakat İngiltere’de Şube açmak için İngiltere’deki faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmamasından dolayı Şube açmak için izin verilmeyen yabancı yatırımcı alternatif olarak İş yeri açabilir.

Nasıl Tescil Edilir ?

Şube ve İş yeri Açmak kuruluş işlemleri açısından aynıdır ancak ibraz edilecek form farklıdır. İş yeri açabilmek için Form 691 doldurulmalı ve Şirketler Mukayyitliğine beyan edilmelidir.

Ortak Girişimler

Yabancı yatırımcı yeni bir pazara giriş yapmak, mevcut kurulmuş olan İngiliz işletmelerinin deneyimlerinden faydalanarak alternatif işletme modeli olarak yerli Limited Şirket veya Ortaklığa katılabilir. 

Ortak girişim yöntemiyle İngiltere’de pazara girmek daha kolaydır. Diğer işletme modellerine kıyasla yasal prosedürler çok daha azdır.