DUBAİ

Nasıl Tescil Edilir ?

  • İki veya daha fazla kişinin ortaklığı ile kurulur.
  • Şirket ismi ve ticaret lisansı ana ortağa ait olur.
  • Ortaklık kontratı hazırlanıp, ortakların hak ve sorumlulukları ile birlikte kar ve zararın paylaşım oranları belirler.
  • Sermayenin en az 51%’i yerli ortağa ait olmalıdır.
  • Kar dağıtım oranı hisse paylarından farklı olarak belirlenebilir.
  • Ana sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, tüm kararlar bütün ortakların oy birliğiyle alınır.