DUBAİ

Nasıl Tescil Edilir ?

  • Bankacılık, sigorta ve yatırım faaliyetleri dışında kalan tüm faaliyetler için ticari lisans alınabilir.
  • Şirket en az iki ve en çok elli hissedarla kurulabilir. Ortakların sorumlulukları şirket sermaye payları ile orantılıdır.
  • Hisseler en az 51% oranında yerel vatandaşa, en çok 49% yabancı yatırımcıya ait olabilir.
  • Kuruluş sermayesi zorunluğu yoktur.
  • Kar dağıtım oranı hisse paylarından farklı olarak belirlenebilir. 100%’e kadar kar dağıtımı sadece bir ortağa yapılabilir.
  • Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, üye sayısı en fazla 5 kişi olmalıdır.
  • Şirket kuruluşu esnasında şirket müdürleri Memorandum of Association’a beyan edilmelidir. Yabancı şahıs veya ortaklar şirketin günlük işlerini yönetebilmek için müdür olarak atanabilirler.
  • Şirket tescil işlemleri tamamlandıktan sonra Ekonomik Kalkınma Departmanı tarafından Ticaret Lisansı alınıp, Ticaret ve Sanayi Odasına üyelik kaydının yapılması gerekir
  • Şirketin faaliyet alanına bağlı olarak ilgili kamu kurumlarından özel izin belgeleri alınması gerekir; örneğin Bankacılık ve Finans işleri için Central Bank, Üretim için Finans ve Sektör Bakanlığı, İnşaat  veya Gıda Üretimi için bağlı bulunduğu Belediye’lerden özel izin alınması gerekir.