Küreselleşme, yasal değişimler ve terörist saldırılarının artması sonucunda, global anlamda sigorta sektörünün son on yılda büyük bir dönüşüm geçirmiştir.

Bu sektöre yakın geçmişte birçok operasyonel ve yasal kısıtlamalar getirildiğinden dolayı rekabet edebilmek geçmişe kıyasla daha da güçleşmiştir.

Günümüzde bir Sigortacının başarılı olabilmesi için etkin risk kontrolü ve müşteri ilişkilerini ön planda tutan yönetim sistemine önem vermesi gerekmektedir.

Beklenmeyen olası riskleri analiz edebilme yanında olası risklere karşı baş edebilme planları çıkartabilme kabiliyeti ve buna bağlı olarak yürütülen fiyatlandırma politikası yürütmek bir sigorta şirketinin uzun vadede yarışta ön planda durabilmesi adına çok önemlidir.  

KKTC de sektör durumu

2010 yılı sonunda Sigorta Hizmetleri Kanunu’nun yürürlüğü girmesiyle birlikte KKTC de Sigorta sektörü Avrupa Birliği normlarına getirilebilmek ve Türkiye mevzuatına daha uygun olabilmek adına yeni bir yapılanma sürecine girmiştir.

Bu yapılanma süreci hala daha devam etmekte olduğundan sektörde bulunan tüzel ve gerçek kişilerin yeni uygulamalara kısa sürede adapte olması gerekmektedir.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin verilerine göre, sektörde faaliyet gösteren toplam 31 sigorta şirketi bulunmaktadır. Bu şirketlerin 28 i hayat dışı branşta ve diğer 3 ü ise hayat sigortası branşında faaliyet göstermektedir.

Hayat dışı branştaki 28 şirketin 8 tanesi Türk sigorta şirketlerinin açtığı şubelerden oluşuyor.  Ancak bu 8 şirketinin 6 tanesi Türkiye’de yabancı şirketlere satıldığından dolayı KKTC’de faaliyet gösteren toplam 2 Türk şirketi bilinmektedir; Anadolu Sigorta ve Güneş Sigorta.

Ayrıca Güven Sigorta ve Şeker Sigortanın da KKTC’deki yerel şirketlerle ortaklığıyla Güven Sigorta Kıbrıs Limited ve Şeker Sigorta Kıbrıs Limited şirketleri kurmuştur.

Bunun dışında pazarda 18 yerel sigorta şirketi bulunmaktadır. Sektörde bulunan 31 şirket sayısının yeni çıkarılacak yasal düzenlemelerle azalması ve şirketler arası birleşmelerin olacağı tahmin ediliyor. 

GRS olarak size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Saydam &Co. ailesi, sektörün en büyük iki Sigorta Şirketine Bağımsız Denetim ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bizim inancımıza göre sigortacıların ürün geliştirme, hizmet, stratejik karar verme, iş ve operasyonel modeli tasarım gibi yaptıkları her şeyin merkezine müşterilerine koymaları gerekmektedir.

Sigortacıların başarıya yürüyebilmesi için müşterilerine uzun vadede değer katma politikası sürdürmesi gerekmektedir.  KKTC ve Uluslararası düzeyde, yasal kısıtlamalar dahilinde sürdürülebilir ve kârlı büyüme ortamı yaratabilmek için, AB normlarına daha hızlı adapte olabilmeniz için size yardımcı olabiliriz.