Aile şirketlerinin çözüm ortağı olarak uzun yıllardır yoğun olarak çalışmaktayız. Bu süreçte, sizler için çözümler yaratırken, yukarıda bir kısmına değindiğimiz “serzenişlerle”, diğer bir deyişle gelişim alanları ile sıklıkla karşılaşmaktayız.

Bu gelişim alanlarının zamanlı bir şekilde ve sistemli bir çalışma ile çözümlenemediği durumlarda, şirketlerin bir sonraki nesile devredilemeden dağılıp gittiğini üzülerek gözlemlemekteyiz.

Dolayısıyla işlerin kişilerden ziyade kurallara göre, yani “Kurumsal Yönetim” çerçevesinde yönetildiği durumlarda, aşağıda belirtilen faydalar kuşaktan kuşağa miras bırakabilmektedir:

 • Sürdürülebilir büyüme ve performans artışı
 • Rekabetçilik gücü
 • Kuşaklar boyu devamlılık
 • Değer ve itibar artışı

GRS olarak size nasıl yardım edebiliriz?

Halefiyet Planı

Türk Şirketlerinin %95’i, halka açık şirketlerin %75’i ve gayrisafi ve yurt içi hâsılanın yaklaşık %75’i aile şirketlerinden oluşmaktadır. Aileler şirketlerini gelecek nesillere hazırlarken hem kurumsal hem de aile içinde çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır.

Aile şirketleri için “Halefiyet Planı” kavramını iki ana başlık altında inceliyoruz.

1- AileAnayasası, 

Aile üyesi bireylerinin birbirleriyle ve aile şirketiyle olan ilişkilerini düzenlemek üzere aile bireylerinin istekleri doğrultusunda, yürürlükteki ve tasarıdaki vergi ve özel hukuk mevzuatı hükümleri uyarınca aile anayasasının hazırlanması.

2- Hissedarlar Sözleşmesi, 

Hissedarlar sözleşmesinde taraf olacak aile bireylerinin iradelerine ve işle ilgili vizyonlarına uygun olarak yürürlükteki ve tasarı halindeki vergi ve özel hukuk mevzuatı hükümleri uyarınca şirket esas sözleşmesinin bir parçası olacak olan hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması.

Sizlerle yapacağımız yoğun görüşmeler sonucunda sizlere özel hazırlayacağımız hâlefiyet planını 8 aşamada hayata geçiriyoruz:

 • Durum Tespit Çalışması ve Aile ile Görüşmeler
 • Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi
 • Taslak aile anayasasının ve taslak hissedarlar sözleşmesinin oluşturulması
 • Taslak aile anayasası ve taslak hissedarlar sözleşmesinin  aile fertleriyle tek tek ve toplu olarak değerlendirilmesi
 • Hissedarlar toplantısında taslak aile anayasası ve hissedarlar sözleşmesinin onaylanması
 • Hissedarlar toplantısında alınan kararların aile anayasası ve hissedarlar sözleşmesine yansıtılması
 • Aile Anayasası ve Hissedarlar Sözleşmesinin İmzalanması
 • Sözleşmenin tüm taraflara bildirimi