KDV yasasının kendi içine bağlı muafiyetleri kapsamında;

  • Teşvik belgesi belirtilen yurt dışından ithal edilen malzeme, meşrubat, araç, vs…
  • Yurt dışındaki müşteriler için yapılan her türlü mal ihracatı ve hizmetler ve bunun yanında yurt dışına ihraç edilen mallar ile ilgili üretim ve genel giderler için ödenen KDV vergi dairesinden iade edilebilir.
  • Transit  ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri
  • Transit, aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası ve serbest bölge rejimlerinin uygulandığı mal ve hizmetler Katma Değer Vergisinden muaftır.