Ülkelerin kalkınması için en önemli ekonomik faaliyet olan imalat sanayi sektörü dünyada küresel rekabetin hızla arttığı bir alan olmuştur. Avrupa ülkeleri ve özellikle ABD ile Japonya gibi gelişmiş ülkeler etkili bilim ve teknoloji politikaları uyguladığından, kaliteli iş gücü sağlayarak kar marjı daha fazla olan yüksek teknolojili üretim sektöründe gelişerek küresel rekabette ön planda durabilmektedir.

Diğer taraftan ucuz iş gücü ve maliyeti düşüren diğer unsurları bünyesinde barındıran Çin, Hindistan gibi ülkeler ise yabancı sermaye yatırımcılarını kullanarak düşük teknolojili üretim sektöründe gelişmekte ve yüksek teknolojili üretim sektörüne girebilmek için çalışmalarını sürdüren ülkelerdir.

KKTC de sektör durumu

Tarihsel olarak KKTC’ye uygulanan ekonomik ambargolar nedeniyle ham madde ve enerji kaynaklarının yokluğu, yeterli pazarların bulunmayışı, ulaşıma bağlı güçlükler, sermaye yetersizliği, ve kaliteli eleman azlığı gibi unsurlardan dolayı sanayi sektörünün gelişimi engellenmiştir.

Günümüzde KKTC’de 120 milyon dolarlık ihracat payının ithalatı karşılama oranı 6% dolaylarında seyrettiğinden ülkede büyük bir cari açığı oluşmasına sebebiyet vermektedir.Adanın coğrafik konumu ve son zamanlarda tespit edilen doğal gaz vesilesiyle yakın tarihte potansiyel olarak KKTC’de sanayi sektörünü olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

KKTC’deki ekonomik ve doğal yapı gereği sanayi işletmelerinin büyük çoğunluğu küçük ve orta büyüklükteki aile şirketlerinden oluşmaktadır. Ülkede sanayi faaliyetleri geniş tüketim payı olan ve ilk yatırımı daha çabuk geri ödeyen hafif sanayi alanlarında gelişmiştir.

Özellikle turizmin iç ihtiyacı olan ürünler yanı sıra gıda, içki, tütün, orman ürünleri, mobilya, taş ve toprağa dayalı üretim alanları gelişmiştir çünkü bu sanayi dallarının ham maddesi ülke içinden temin edilebilmektedir.

Diğer sanayi dallarının ham maddesi ülke dışından ithal edilip yüksek gümrük ücretlerine tabii tutulduğundan dolayı ekonomik değildir ve bu sebepten bahsi geçen gelişmiş sanayi dallarına göre daha az bir gelişim kaydedilmiştir.

GRS olarak size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Dünyanın 4 bir yanında üretim, maliyet yönetimi, enerji kullanımı, kalite kontrol gibi konularda piyasa araştırması yürütüp müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için sürekli çalışmaktayız.

Uluslararası bir şirket olarak, Saydam&Co, hem yurt içi hem yurt dışındaki pazarların durumunu sürekli analiz edip, sanayi üretim sektöründe bulunan müşterilerimize farklı pazarlardaki fırsatlarla ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Teknoloji ve bilgi birikimini maksimum düzeyde kullanarak iş gücü kalitesini en yüksek seviye çekip, etkin maliyet yönetim sistemi ile birlikte modern dünya ülkelerine entegre bir şekilde yüksek kalite üretim yaparak tüm dünya ülkelerine ihracata her zaman hazır olmak istiyorum diyorsanız adresiniz Saydam&Co olmalıdır.