KUZEY KIBRIS-ULUSLARARASI İŞLETME ŞİRKETİ

Tanım

Uluslararası Şirketler her türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak yürüten ve gelirlerini yurt dışından sağlayan şirketlerdir. Bu tür şirketler şans oyunu ve müşterek bahis oynatamazlar.

Sadece KKTC dışında ikamet eden yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden KKTC vatandaşları U.Ş. Şirket kurabilir.

İlgili Yasalar

38/2005 sayılı Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası ile Fasıl 113’de belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır.

Nasıl Tescil Edilir?

Tescil için yapılan müracaat altında:

 • İsim yoklaması ve onayı yapılır.
 • Şirketin Kuruluş Başvuru Formunun (UİŞ formu) doldurulur.
 • Ana sözleşme ve tüzük hazırlanır.
 • Asgari Şirket Sermayesinin 20.000 Euro olup, hissedarlar tarafından payları oranında KKTC’de faaliyet gösteren bir bankaya yatırılması ve sermaye bloke yazısı alınması.
 • Şirket Hissedarlarının, Direktörünün / Direktörlerinin ve Sekreterinin onaylı Pasaport veya kimlik belgeleri suretleri;
 • Şirket Hissedarlarının tümünün veya bir kısmının yabancı tüzel kişi olması halinde, Şirketin Ana sözleşmesi ve Tüzüğü, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile kişisel bilgileri, kurulacak U.Ş. Şirket de iştirak oranını onaylayan karar, bulunduğu ülkenin Ticaret Odası Kayıt belgesi ve son 2 yılın Bilanço ve Gelir Tablosu verilir.
 • İşletme harcının (5,000 Euro) tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi;
 • Başvuru işlemlerinin şirketimiz tarafından yürütebilmesi için Vekâletname düzenlenmesi gerekir.

Vergi Yükümlülükleri

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasalarına tabidirler.
 • Her yıl işletme harcının (5,000 Euro) ödenmelidir.

Ancak,Uluslararası İşletme olarak faaliyet gösteren şirketlerin işlemleri bazı muafiyetlere tabidirler: 

 • Sadece 1% Kurumlar Vergisine tabidirler.
 • Temettü dağıtımları vergiden muaftır.
 • KDV yasasından muaftır.
 • İşletme adına ithal edilecek motorlu araç, ofis araçları, ev eşyaları, v.s. gümrük vergisinden muaftır.