2014 yılı itibariyle KKTC’de yıllık herkese verilen muafiyet 15,725 TL’dir. Buna ek olarak eş, çocuk, yaşlılık, özel ve çalışma gücünü engelleyen koşullara bağlı konularda Gelir Vergisi Yasası altında birçok muafiyet bulunmaktadır.  Bu konuyla ilgili detaylı bilgi Gelir Vergisi muafiyet tablosunda bulunabilir.