GRS olarak müşterilerimizin dönemsel; Muhasebe-Bordro-Vergi Beyanname İşlemleri veYıl Sonu Mali Raporlarının Hazırlanmasına yönelik, ilgili ülkelerdeki Yasal Mevzuat tahtında hizmet ve çözümler sunmaktadır.

Geniş ve tecrübeli kadro yapısı ile müşterilerine hizmet vermekte olan GRS, müşterilerinden gelen talepler üzerine kendi kadrosundaki tecrübeli personellerini müşteri bünyelerindeki Mali İşler Bölümünün yeniden yapılandırılması ve/veya kurulması adına müşterisine ait yapı içerisinde “geçici görevlendirme” ile tam zamanlı hizmet verebilmektedir.

GRS olarak size nasıl yardım edebiliriz? 

GRS Muhasebe ve Mali İşler ekibi, Şirketinizin Muhasebe alanında ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri sizlere sunabilecek yüksek teknoloji ve geniş tecrübeye sahiptir.

Şirketinize ait Mali Verilerin analizinin doğru olarak yapılabilmesi ve Şirket Yönetiminin alacağı kararlarda doğru analizlerin kullanılmasının temelinde, başarılı bir Muhasebe kurgusunun varlığı şarttır. GRS ihtiyacınız olan tüm bilgi ve hizmeti size sunabilecek entegre çalışma sistemine sahiptir.

  • Türk Tek Düzen Hesap Planı ile uyumlu muhasebe kayıtlarının yapılması,
  • Yevmiye defteri, defter-i kebir ve muavin defterlerin tutulması,
  • Müşteri faturaları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
  • Yönetim raporlaması,
  • Muhasebe kayıtlarının incelenmesi,
  • Sabit kıymetlerin sayımı envanter defterinin tutulması ve raporlanması,
  • Vergi danışmalık,
  • İnsan kaynakları konusundaki eksiklerinizi gidermeye yardımcı olacak geçici görevlendirmeler,
  • Yasal mevzuat gereğince hazırlanması gereken aylık vergi beyanlarının hazırlanması ve ödenmesi,