Eğitim, iş gücünün verimliliğini artırarak ekonominin kalkınmasında en büyük pay sahibidir. Bu sektöründe faaliyet gösteren, devlete veya özel kurumlara ait işletmelerin hizmet kalitesi ülkede diğer sektörlerinde iş gücü kalitesini birebir etkilemektedir.

Son yıllarda modern eğitim kuruluşları hizmet sunumunda teknoloji sistemlerini geliştirmeye odaklanarak, daha hızlı eğitim hizmeti sunup hizmet üretim maliyetlerini de azaltarak daha verimli bir sürece girmiştir.

Bilindiği üzere eğitim yaşam kalitesini doğrudan etkilediğinden, modern dünyada on-line eğitim hizmetleri kullanılarak öğrencilerin daha kolay eğitim hizmetine ulaşmaları ve daha hızlı akademik araştırma yapmaları sağlanmaktadır.

Teknoloji kullanımı arttıkça uluslararası düzeyde eğitim kuruluşları arasında yeni bir rekabet sahası doğmuştur.  

KKTC de sektör durumu

KKTC’de eğitim sektörü yıllar içinde ülkeye büyük bir istihdam kapısı açıp, ulusal gelire direkt ve endirekt olarak yaptığı katkı turizmle birlikte ülkede birinci sıraya yerleşmiştir.

Öğrenim sektörünün ülkeye ve diğer sektörlere sağladığı katkıdan dolayı stratejik konumu diğer sektörlerden çok daha önemli olup, KKTC devleti tarafından desteklenmektedir.

Özellikle yüksek öğretim sektöründe başta Gazimağusa şehri olmak üzere üniversiteler ekonominin kalkınması için çok büyük itici bir güç haline gelmiştir. 2012-2013 döneminde nüfusun 19%’u, yaklaşık 55,000 öğrenci adada yüksek öğrenim görmüştür.

KKTC devleti öğrenci memnuniyetini artırıcı önlemler alarak uluslararası düzeyde ülke olarak rekabet gücünü artırıp yüksek öğretimdeki öğrenci sayısını artırılmasına ilişkin aldığı önlemleri başarıya ulaşmıştır.  

Yakın zamanda yapılan anket çalışmaları sonucunda toplam öğrenci harcaması yılda yaklaşık 1 milyar 806 milyon olarak hesaplanmıştır.  Öğrencilerin harcamalarının yaklaşık 28% lik kısmı üniversitelere, 72% lik kısmı ise diğer sektörlere dağılmaktadır. KKTC ye gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu 3.Dünya ülkelerinden gelen öğrencilerden oluşturarak, 2013-2014 yılında da KKTC ye gelen öğrenci sayısı artışı devam etmiştir.

Fakat bu gelişimi sürdürebilir kılmak için öğrenim kuruluşlarının doğru ve zamanlamalı stratejik planlama yaparak ulusal rekabete ayak uydurması gerekmektedir. 

GRS olarak size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Uluslararası alanda hizmet kalitesini yükselterek bir marka haline gelebilmek için  eğitim kuruluşlarının vizyon, misyon, strateji ve operasyonel hedeflerini sektörde gelişmekte olan dönüşüme paralel şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Yüksek öğretim, orta öğretim, diğer okul ve akademilere sunmakta olduğumuz hizmetlerimizden kazandığımız deneyim ve bilgi birikimimizi kullanarak size sunacağımız profesyonel destek ile sektörde oluşan zorlukları fırsata çevirmenize yardımcı olabiliriz. 

Eğitim sektöründe uluslararası araştırma yapıp öğrenim ve yenilik dalında çalışmakta olan uzmanlarımız ile mevcut veya oluşturmakta olduğunuz yönetim sistemini bağımsız bir gözle değerlendirip sürdürülebilir başarıya ulaşmanız için katkı sağlayabiliriz.