KUZEY KIBRIS-KOLLEKTİF VE KOMANDİT ORTAKLIK

Tanım

Bu tür şirketler Kollektif Şirketler ve Komandite Şirketler diye ikiye ayırmak mümkündür. İki tür ortaklıkta da tüzel kişilik yoktur.

İkisi arasındaki tek fark, Kollektif Şirkette şirketin borçlarından bütün ortaklar sınırsız sorumluyken, Komandite Şirkette ise ortaklardan en az birisi sınırsız sorumlu olur.

İlgili Yasa

Fasıl 116 Kolleftif ve Komandit Şirketler Yasası uyarınca Kollektif Komandit Ortaklık Şirketi tescili için başvuru yapılabilir.

Nasıl Tescil Edilir?

Tescil için yapılan müracaat altında:

  • İsim yoklaması yaptırılıp ve onaylatılır.
  • K.K.1 Tescil Formu doldurulup Şirketler Mukayyitliğine müracaat yapılır

Vergi Yükümlülükleri

Gelir Vergisi Yasası uyarınca:

  • Aylık KDV Beyannamesi
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi