Bakanlar kurulu özel durumlar için belli esas ve kıstaslara bağlı kalarak muafiyet oranlarını artırma hakkına sahiptir.