Genel olarak sağlık hizmetleri yüksek teknolojili cihaz ve yüksek eğitimli hekimler tarafından sunulduğundan pahalı bir hizmet olarak kategorilendirilebilir. Bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşların yükselen rekabet ortamında finansal açıdan başarılı olabilmesi için müşteri memnuniyetini uygun fiyatta yüksek kalite hizmet sunumuyla artırması gerekir.

Özellikle son yıllarda sağlık kuruluşları araştırma ve geliştirme departmanına istatistiki bilgi üretebilmek için yatırımlarını her geçen gün artırmaktadır. Bunun başlıca nedeni sağlık konusunda toplumsal değişimleri analiz edebilmektir.

Sürekli değişen toplum ihtiyaçlarına bağlı kalarak zamanlamalı stratejik karar alabilen kuruluşlar sektörde bulunan diğer kuruluşlara karşı rekabet avantajı yaratabilmektedir.

Müşteri odaklı hizmet üretim politikası geçmiş yıllara kıyasla yükselerek yaygınlaşmaktadır. Dünyada akademik kuruluş ve bilimsel araştırma şirketleriyle ortaklıklar çoğaltılarak bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması sağlanmaktadır.  

KKTC de sektör durumu

KKTC’de kamu ve özel sağlık hizmeti sunucularının birbirine entegre bilgi işlem sistemi oluşturamadığından hasta ve ilaç takibi zorlaşmıştır.  Ülkede sağlıklı otomasyon sistemi geliştirilemediğinden, hem bu sektörde faaliyet gösteren sağlık kuruşları, hemde hastalar açısından israf derecesinde hizmet maliyeti doğurmaktadır.

Bir diğer önemli sorunsa, istatistiki bilgi üretimi ve işbirliğinin diğer dünya ülkelerine kıyasla çok daha zayıf olmasıdır. İstatistiki veri üretim sisteminin yoksunluğu  sağlık kuruluşlarının daha verimli stratejik planlama ve ihtiyaç analizi yürütebilmesini engellemektedir.

Tüm bu sorunlar neticesinde, sağlık harcamalarını ve insan kaynakları verimliliğinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi güçleşmiştir. Hizmet üretim maliyetleri yükselmesinden dolayı, KKTC’deki hastaların birçoğu artık yurt dışındaki sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için arayışa girmektedir.

Özellikle Türkiye’de bulunan gelişmiş özel sağlık kuruluşlarında tedavilerini görmeyi tercih etmektedir.

GRS olarak size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Ülkenin önde gelen sağlık kuruluşlarına sunmakta olduğumuz hizmetler sayesinde kazandığımız derin sektör deneyimimizle sizlere mali durumla ilgili herhangi bir konuda ihtiyaçlarınızı karşılamak için benzersiz bir danışmanlık hizmeti sunabiliriz.

Standardizasyon ve otomasyon sistemine geçişte iç denetim hizmeti sunarak, hem finansal hemde kalite gelişebilmeniz için size teknik anlamda katkıda bulunabilir ve bunun yanında bütçeleme, planlama, maliyet yönetimi ve genel danışmanlık hizmetlerimizle mevcut sağlık mevzuatına uyumlu hareket etmeniz için yardımcı olabiliriz.