İki veya daha fazla kişinin birleşerek anlaşma yoluyla kurulan işletme modelidir. Bu tür işletme modelinde riskler, yönetim, kar ve yükümlülükler paylaşılır. Yabancı yatırımcılarında katılabileceği Ortaklıklar ikiye ayrılır:

  • Adi Ortaklık (Ordinary Partnership)
  • Sınırlı Sorumlu Ortaklık (Limited Liability Partnership)

Not: Yabancı yatırımcılar genellikle Sınırlı Sorumlu Ortaklık kurulumu tercih ederler.

Adi Ortaklık

Bağımsız Tüccar işletme modeline benzemektedir. Bağımsız Tüccar ile Adi Ortaklık arasındaki tek fark risk, yükümlülük, ve karın ortaklar arasında dağıtılmasıdır.

Nasıl Tescil Edilir ?

  • İsim tescili yapılır.
  • Ortaklar beyan edilir.
  • Vergi Dairesine kayıt olunması gerekir(hem ortaklık vergi bildirimi, hem de kişisel vergi beyanı ayrı ayrı yapılmalıdır).
  • Ortaklardan biri Ortak İşletme adına muhasebe, kayıt, ve vergi bildirimi yapmak için tayin edilir.

Sınırlı Sorumlu Ortaklık

Ortaklıkların avantajlı yapısını koruyarak, sınırsız sorumluluk sakıncasına önlem olarak 2000 yılında çıkartılan Yasa ile Sınırlı Sorumlu Ortaklık şirket türü kurulumuna olanak getirilmiştir.

Gerçek veya tüzel kişi ortaklardan biri olabilir. Ortaklar arasında en az biri sınırlı sorumlu olmak üzere birden fazla kişi ortak şirket  yönetimini direktör olarak üstlenmelidir.

Nasıl Tescil Edilir ?

  • İsim tescili yapılır.
  • LP5 ve LP6 Formları doldurulmalıdır.
  • Şirketler Odası’na kaydedilme zorunluluğu vardır.
  • Ortakların sorumlulukları beyan edilir.