G.Saydam & Co ailesi olarak, Türkiye’de kuracağınız Şirketlerde ihtiyaç duyacağınız tüm kuruluş ve danışmanlık hizmetleri yanı sıra, Şirket kuruluş adresi ve hukuki danışmanlık alanlarında da ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetleri sizlere sunmaktayız.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yeni TTK ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da (Yeni TTK’nın Yürürlüğe Girmesi ile İlgili Kanun) öngörüldüğü üzere, yeni yasa 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni TTK’nin ana hedefi; uluslararası standartlara uygun bir kurumsal yönetim yaklaşımı geliştirmek, özel sermaye ve halka arz faaliyetlerini teşvik etmek, yönetsel işlemlerde şeffaflık oluşturmak ve Türkiye’deki iş ortamını AB mevzuatı ve katılım süreciyle uyumlu hale getirmektir.

Yeni TTK’daki en önemli değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Ortaklık Yapısı
  • Kayıtlı Sermaye Sistemi
  • Fikri Mülkiyet Hakları