Son birkaç yılda meydana gelen şirket skandalları kimin suçlu olduğu ve nelerin yanlış yapıldığı yönünde tartışmaları alevlendirdi. Tartışma konusu olmayan ise kuşkusuz eskiye göre bir şirketin mali tablolarının çok daha fazla şüphe ve inceleme ile karşı karşıya kaldığı.

Yatırımcılar kurumsal yönetime ve raporlamaya olan güvenlerini kaybettiler ve artık daha fazlasını bekliyorlar: daha fazla güvenilirlik, daha fazla gözetim ve iç kontrollerle ilgili bariz kanıtlar.

Kurumsal yönetim, yönetim kurulları ve denetim komiteleri, iç ve dış denetçiler, analizciler ve öteki yatırım uzmanlarına, hem yasal yükümlülükler hem de yatırımcıların artan beklentilerini göz önünde bulundurup, kendi sorumluluklarını yerine getirerek, yatırımcı güvenini yeniden inşa etmede önemli görevler düşmektedir.

Yatırımcıların beklentilerini karşılamak bir şirketin mali tablolarındaki bilgilerin tam ve doğru olmasıyla başlar. Yıllık ve dönemsel mali tablolarının hazırlanması konusunda yasal ve düzenleyici veya diğer sebeplerden dolayı bir denetçiye ihtiyaç duyan kuruluşlar için, GRS yüksek kalitede denetim hizmetleri sunabilir.

Banka Denetimi ve Halka Açık Şirket Denetimleri de vermekte olan GRS’nin K.K.T.C de geçerli “Banka Denetleme Lisansı”bulunmaktadır.

GRS olarak size nasıl yardım edebiliriz?

GRS’nin çalışmaları bütün mevcut ve gerektiğinde geleceğe dönük denetim, muhasebe, raporlama düzenlemeleri ve teknik danışmanlık hizmetlerini kapsar. Geniş tecrübe ve bilgi birikimi ile GRS Bağımsız Denetim ekibi şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreten çok yönlü hizmetler vermekte olup teknik, muhasebe ve denetim konularındaki uzmanlığın ötesinde sektörel anlamda da uzmanlaşmış çalışanları bünyesinde barındırmaktadır.

Günümüzde uluslararası standartlarda denetim, denetlenen müşterinin işini ve içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi gerektirmektedir. Denetim müşterilerimizin arasında, Kıbrıs ve Türkiye’nin önemli holding ve şirketlerinin yanı sıra, uluslararası Bankacılık faaliyeti gösteren ve KKTC de şubesi bulunan kurumlar da yer almaktadır.