Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, teşvik belgesinin alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

GRS olarak size nasıl yardım edebiliriz?

GRS yatırım ekibinin sahip olduğu sektörel tecrübesi ve uzmanlığı ile, Şirketinizin yapacağı yatırımlarda tüm finansal öngörüleri ve riskleri içeren “Yatırım Fizibilite Raporu”nu sizler için hesaplıyoruz.

Yatırımın yapılacağı bölgedeki Teşvik Mevzuatı uyarınca Devlete sunulması gereken Yasal belgeler ve alınacak Teşvik Belgesi yine GRS yatırım ekibimizce gerçekleştirilecektir.

 • Yatırım Teşvik Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
 • Yatırımın Teşvik Belgesine bağlatılarak Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden alınması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapatılması, Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi,
 • Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
 • Kullanılmış Makine ile Yapılan Yatırımlarda Danışmanlık Hizmetleri,
 • İhracat Teşvikleri Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
 • Dahilde İşleme Belgesi Alımı ve Kapatılması Konusunda Destek verilmesi,
 • Kalkınmada Öncelikli Yörelere Sağlanan Teşvikler konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Endüstri Bölgeleri Uygulaması Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
 • Organize Sanayi Bölgeleri Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
 • Vergi, Resim, Harç istisnası Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri.
Ayrıca, Bu çerçevede yatırımlarınız Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması hususunda verdiğimiz hizmetler şu şekilde sıralanabilir;
 • Teşvik Mevzuatı Konusunda Danışmanlık,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Alımı Konusunda Liste ve Dokümanların Hazırlanması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusunun Yapılması,
 • Hazine Müsteşarlığı ile toplantılar yaparak sorunlu ve problemli konuların çözümlenmesi,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Revize ve Süre Uzatım Başvurularının Yapılması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Dosya ve Dökümanlarının Hazırlanması,