KUZEY KIBRIS-MAHALLİ ŞİRKET

Tanım

Yatırımcısı gerek yabancı gerekse yerli olsun, merkezi KKTC’de bulunup kurulan ticaret veya ithalat – ihracat ve üretim yapan şirketler, bankalar, sigorta şirketleri, döviz şirketleri vs. gibi özellikli şirketlerin hepsine birden Mahalli Şirket denir.

İlgili Yasa

KKTC’de Limited Şirketlerin hukuki oluşumları ve bu hukuki oluşumları etkileyen hususlar, Fasıl 113, Limited Şirketler Yasası ile düzenlenmiştir. Bu Yasa’nın temel kuralları ve esasları İngiliz Şirketler Yasasına benzemektedir.

Nasıl Tescil Edilir?

Tescil için yapılan müracaat altında:

 • İlk işlem olarak şirket isminin onayı için başvuru yapılır.
 • Şirketin Ana sözleşmesi ve Tüzüğü hazırlanır.
 • Kurucuların kimlik kartlarını ve/veya pasaportlarını Şirketler Mukayyitliğine tasdikli bir suret sunulur.
 • M.Ş1, M.Ş2, M.Ş 3 formları doldurulup ve imzalanır.
 • Şirket Tescil harçları ödenir.
 • TC ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yabancı yatırımcılardan “Sabıkasızlık Belgesi” verilir.
 • Yabancı uyruklu Hissedar olması durumunda asgari sermaye 100,000 USD olması gerekir.
 • Direktör olacak yabancı uyruklu kişi veya kişiler için KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden,  KKTC’de tescilli bir bankadan 18 ay süreli ve sermayenin en az % 10 kadar veya en az 15,000 TL tutarında Banka Teminat Mektubu karşılığı Vergi Güvenirlik Belgesi alınması gerekir.
 • Yabancı uyruklu iştirakçilerin (hissedarların) hisse paylarının karşılığını KKTC’de faaliyet gösteren bir bankadan Sermaye Bloke yazısı alınır.

Vergi Yükümlülükleri

Kurumlar Vergi Yasası uyarınca:

 • Yılda bir Bilanço, Gelir tablosu ve  dipnotları.
 • Aylık olarak KDV beyannamesi Vergi Dairesine sunulmalıdır.