resmi gazete

RG S.67 EK I BÖLÜM II 23 MART 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE;

Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalıların, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığının almış olduğu Covid-19 tedbir kararları uyarınca işyerlerinin faaliyetine ara verilen sürenin veya açık sektör olmasına karşın ekonomik zorluklar nedeniyle işyerlerinin faaliyetine ara verdiği sürenin, tercih ettikleri kadarını borçlanmak suretiyle Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları için prim günü olarak sayılmasına olanak sağlanması amacıyla işbu Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.

 

SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI İÇİN COVİD -19 PADENMŞ SÜRESİ BORÇLANMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI İÇİN COVİD -19 PADENMŞ SÜRESİ BORÇLANMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI İÇİN COVİD -19 PADENMŞ SÜRESİ BORÇLANMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME

Comments are closed