RG S.239 EK III 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI

Categories:

Tags:

Comments are closed