RG S.239 EK III 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 11 ‘inci maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI

Categories:

Tags:

Comments are closed