Yerel İş Gücünün Desteklenmesi Tüzüğü 2.000 TL Destek Başvuruları ve Şartları Hakkında

Yerel İş Gücünün Desteklenmesi Tüzüğü 2.000 TL Destek Başvuruları ve Şartları Hakkında

Yerel İş Gücünün Desteklenmesi Tüzüğü 2.000 TL Destek Başvuruları ve Şartları Hakkında

24.07.2020 Tarih ve 143 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak İhtiyat Sandığı Yasası Madde 8(6)(D) Altında yapılan Tüzükle Yerel İş gücünü Desteklenmesi amacıyla 2020 / Temmuz ve Ağustos Ayları olmak üzere 2.000 TL toplamda 4.000 TL olacak şekilde destek sağlanması amaçlanmıştır.

Başvuru koşulları ve şartları aşağıda belirtilmiştir.

2.000 TL DESTEK BAŞVURULARI HAKKINDA