Yabancılar ve Muhaceret Yasası

Yabancılar ve Muhaceret Yasası

Yabancılar ve Muhaceret Yasası

Bakanlar Kurulu, Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 9’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar:

Yabancılar ve Muhaceret Yasası 01012021 Yabancılar ve Muhaceret Yasası 01012021 Yabancılar ve Muhaceret Yasası 01012021