Görüntüleme: 326 RG S.61 EK III 15 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yasası’nın 13’üncü maddesinin ve 25’inci maddenin (c) bendinin verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.