Görüntüleme: 474 16.03.2021 Tarih ve 62 Saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 29.06.2020 Tarih ve 79/2020 Sayılı Kararı ile Covid 19 Salgınında zorunlu olarak faaliyetlerine ara veren işyerleri ara verdiği süreler için ödenemeyen Sosyal Güvenlik Primleri “Sosyal Sigortaların Sigortalılara Sağladığı Kısa Vadeli Ödenek Kollarında Nazara Alınmayan Sürelerden Sayılması” düzenlenmiştir. Bu karar ile Sigortalı çalışanlar “Sosyal Sigortaların Sağladığı Kısa Vadeli Ödeneklerinden” faydalanabilecektir. Bu kısa vadeli ödenekler ise; geçici iş görmemezlik, hastalık, doğum ve emzirme yardımları, işsizlik vb. gibi ödeneklerdir.