resmi gazete
Görüntüleme: 56 Araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma şubesinde 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsatı harcı ve muayene harcı ödemelerinin düzenlenmesine ilişkin yasa gücünde kararnameyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.