resmi gazete
Görüntüleme: 567 22.03.2021 Tarihinde 66 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve aşağıda bilgilerinize sunulan 22.03.2021 Tarihinde yayınlanan 66 Sayılı Resmi Gazetede “İhtiyat Sandığı Destek Ödemeleri” kapsamı açıklanmış ve yürürlüğe girmiştir. İhtiyat Sandığı Destek ödemesinden faydalanma şartları Tüzüğün Maddesinde belirtilmiştir. 23.02.2021 Tarihi ile 05.03.2021 Tarihinde İhtiyat Sandığı Dairesi Sitesinden başvurusu yapılan Destek kapsamına giren faaliyet alanları ve Destek Kapsamına girmeyen faaliyet alanları belirlenmiştir.   Ayrıca, Tüzüğün Geçici 23. Maddede belirtilen faaliyet alanlarındaki iş yerlerine önceki dönemlere mahsuben 1.000 TL ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.