RG S.52 EK I 01 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede;

Bu Yasa Gücünde Kararname, devam eden Covid-19 salgınına bağlı olarak, finansal güçlük ve/veya likidite kaybına uğrayan borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan sağlamak için bankalardan kullanmış oldukları kredilerin yapılandırmaya tabi tutulması halinde uygulanacak kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kredileri Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname Kredileri Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname Kredileri Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname Kredileri Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname

Categories:

Tags:

Comments are closed