[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 2
 • File Size 0.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date 14 Şubat 2024
 • Last Updated 14 Şubat 2024

Resmi Gazete Sayı 30

İÇERİK

EK III

 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ İŞYERİ BULUNDURMA HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ SEYYAR SATICILIK HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ TURİSTİK TESİS İŞLETME İZNİ HARCI VE TURİSTİK TESİS KONAKLAMA RESMİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ KESİMHANE VE ET TAŞIMA ÜCRETLERİ TÜZÜĞÜ
 • GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ ARITMA TESİSİ,VİDANJÖR VE KANAL AÇMA HİZMETLERİ ÜCRETİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ YER İŞGAL HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ HİZMET RESMİ TÜZÜĞÜ
 • TİCARET MARKALARI YASASI-TİCARET MARKALARI(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • PATENTALAR YASASI-PATENTALAR (DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • ŞİRKETLER YASASI-ŞİRKETLER RESİM VE HARÇLAR(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER VE TİCARİ ÜNVANLAR YASASI
 • BELEDİYELER YASASI-LEFKE BELEDİYESİ İŞYERİ BULUNDURMA HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-LEFKE BELEDİYESİ SEYYAR SATICILIK HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-LEFKE BELEDİYESİ SAĞLIK KARNESİ HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-LEFKE BELEDİYESİ TURİSTİK TESİS VE TESİS İŞLETME İZNİ HARCI VE TURİSTİK TESİS KONAKLAMA RESMİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-LEFKE BELEDİYESİ KESİMHANE VE ET TAŞIMA ÜCRETLERİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-LEFKE BELEDİYESİ KIYMET VE TARTI ÜCRETİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-LEFKE BELEDİYESİ YER İŞGAL HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-LEFKE BELEDİYESİ KANALİZASYON TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-LEFKE BELEDİYESİ YOL AÇILMASI VE YOLA TECAVÜZ HARCI TÜZÜĞÜ
 • AVUKATLAR YASASI-AVUKAT HARÇARI(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI-BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM(ÜCRETLER)(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • REKLAMLARIN TEŞHİRİ(DENETİM)YASASI-İLAN,REKLAM VE LEVHA(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • KAMU GÖREVLİLERİ YASASI-KAMU GÖREVLİLERİ SINAV HARÇLARI TÜZÜĞÜ
 • DIŞİŞLERİ DAİRESİ,KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YASASI-KONSOLOSLUK HARÇLARI(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • MADEN VE TAŞ OCAKLARI(DÜZENLEME)YASASI-MADEN VE TAŞ OCAKLARI(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • OTELLER YASASI-OTELLER(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • TÜRK CEMAAT MECLİSİ EVLENME İLE İLGİLİ RESİMLER YASASI-TÜRK CEMAAT MECLİSİ EVLENME İLE İLGİLİ RESİMLER(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • VEFAT EDENLERİN BEYAN EDİLMEYEN GELİRLERİ İLE VEFAT İLE DEVREDEN MALLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YASASI-VEFAT EDENLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ SERTİFİKA HARÇLARI(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-İSKELE BELEDİYESİ HİZMET RESMİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-İSKELE BELEDİYESİ İŞYERİ BULUNDURMA HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-İSKELE BELEDİYESİ SAĞLIK KARNESİ HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-İSKELE BELEDİYESİ EĞLENCE RESMİ VE EĞLENCE İZİN HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-İSKELE BELEDİYESİ KESİMHANE VE ET TAŞIMA TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-İSKELE BELEDİYESİ İLAN,REKLAM VE LEVHA RESMİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GİRNE BELEDİYESİ İŞYERİ BULUNDURMA HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GİRNE BELEDİYESİ BELEDİYE HİZMET RESMİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GİRNE BELEDİYESİ SAĞLIK KARNESİ HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GİRNE BELEDİYESİ EĞLENCE RESMİ VE EĞLENCE İZİN HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GİRNE BELEDİYESİ TURİSTİK TESİS İŞLETME İZNİ HARCI VE KONAKLAMA RESMİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GİRNE BELEDİYESİ KIYMET VE TARTI ÜCRETİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GİRNE BELEDİYESİ VİDANJÖR VE KANAL AÇMA HİZMETİ ÜCRETİ
 • BELEDİYELER YASASI-GİRNE BELEDİYESİ,YOL AÇILMASI VE YOLA TECAVÜZ HARCI TÜZÜĞÜ
 • SU İŞLERİ DAİRESİ(KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI)YASASI-İÇME SUYU VE ZİRAİ SUYUN KULLANIMI,DAĞITIMI VE HAK SAHİPLİĞİ İLE ÜCRET TARİFELERİNİN SAPTANMASI VE TAHSİLİNE İLİŞKİN KURALLAR(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • SİGORTA HİZMETLERİ(DÜZENLEME VE DENETİM)YASASI-HASARSIZLIK İNDİRİMİ VE ZAMLI PRİM UYGULAMASI(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • BELDİYELER YASASI-GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ TURİSTİK TESİS İŞLETME İZNİ,HARCI VE KONAKLAMA RESMİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ,VİDANJÖR VE KANAL AÇMA HİZMETİ ÜCRETİ TÜZÜĞÜ
 • ZORLA MAL İKTİSABI YASASI-VADİLİ
 • ZORLA MAL İKTİSABI YASASI-KAPLICA
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ SAĞLIK KARNESİ HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ EĞLENCE RESMİ VE EĞLENCE HARCI TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ TENTE,SİPER VE SAÇAKLAR TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ KIYMET VE TARTI ÜCRETİ TÜZÜĞÜ
 • BELEDİYELER YASASI-GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ YOL AÇILMASI VE YOLA TECAVÜZ HARCI TÜZÜĞÜ

EK IV BÖLÜM I

 • GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ TÜZÜKLERİ
 • TİCARET MARKALARI(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • COĞRAFİ İŞARETLERİN VE GELENEKSEL ÖZELLİKLİ ÜRÜN ADLARININ KORUNMASI YASASI'NDAKİ HARÇLARIN GÜNCELLENMESİ
 • PATENTALAR(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • ŞİRKETLER RESİM VE HARÇLAR(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER VE TİCARİ ÜNVANLAR(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • LEFKE BELEDİYESİ TÜZÜKLERİ
 • RESMİ GAZETE ÜCRETLERİ
 • GELİR BÜTÇESİNDE YER ALAN HARÇLARIN GÜNÜMÜZ EKONOMİK KOŞULLARINA GÖRE YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN EMİRNAME VE TÜZÜKLER
 • İSKELE BELEDİYESİ TÜZÜKLERİ
 • GİRNE BELEDİYESİ TÜZÜKLERİ
 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİN ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR UYGULAMA PROTOKOLÜ
 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ (KKTC)HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARETİN VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE DAİR PROTOKOL
 • İÇME SUYU VE ZİRAİ SUYUN KULLANIMI,DAĞITIMI VE HAK SAHİPLİĞİ İLE ÜCRET TARİFELERİNİN SAPTANMASI VE TAHSİLİNE İLİŞKİN KURALLAR(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMA
 • Ü(K-I)2191-2023 SAYI VE 27.122023 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ/İBARE DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
 • HASARSIZLIK İNDİRİMİ VE ZAMLI PRİM UYGULAMASI(DEĞİŞİKLİK)TÜZÜĞÜ
 • GEÇİT HAKKI VERİLMESİ(AŞAĞI TAŞKENT)
 • GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ TÜZÜKLERİ
 • ARAZİ KİRALANMASI
 • T.C. ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI HEYETİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
 • ALSANCAK'TA MEVCUT DURUMDA ASFALTI DÖKÜLMÜŞ VE KAMU YOLU OLARAK KULLANILAN PARSELİN RESMİ YOL OLARAK HARİTALARA İŞLENMESİ
 • SÖZLEŞMELİ PERSONEL/EDA ÖZÇETİNER DEMİR
 • MATKA 2024 TURİZM FUARI MASRAFLARININ KARŞILANMASI
 • KVC TADİLATININ SAĞLIK FONUNDAN ÖDENMESİ
 • S(K-II)2031-2007 SAYI VE 24.10.2007 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ/KORUÇAM
 • KAMULAŞTIRMA İHBARI(VADİLİ)
 • KAMULAŞTIRMA İHBARI(KAPLICA)
 • DR.SUAT GÜNSEL DEVLET İLKOKULU LEFKOŞA ÖĞRETMENİ HURİYE YASEMİN SOLYALI'NIN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI
 • T.C. TİCARET BAKANLIĞI UZMANLARININ KONAKLAMA VE DİĞER GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
 • GİRNE BELEDİYESİ PERSONELİNİN SORUŞTURMA MEMURU OLARAK ATANMALARI
 • KKTC LONDRA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM-KÜLTÜR ATAŞESİ METİN HARPER'İN ESKİ GÖREVİNE İADE EDİLMESİ
 • ESENTEPE'DE KAMU YOLU VE KÖPRÜ(KUTU MENFEZ) İZNİ VERİLMESİ
 • SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI LEFKOŞA/YENİŞEHİR'DE İLAVE ALAN TAHSİS EDİLMESİ
 • K(II)2701-2012 SAYI VE 7.12.2012 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ/TUZLUCA HK.
 • SÖZLEŞMELİ PERSONEL/ASLI ÖZGEN EREN,KEREM ESENÇAY
 • K.T. KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD.'YE VERİLEN DEVLET KEFALET SENEDİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI
 • SÖZLEŞMELİ PERSONEL/SEVİM ONAÇ
 • YOL AYRILMASI/ESENTEPE
 • ARAZİ DEVRİ
 • GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ TÜZÜKLERİ
 • KKTC ANTALYA BAŞKONSOLOSLUĞU EĞİTİM-KÜLTÜR ATAŞESİ MEHMET SAVAŞ KORTAY'IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
 • DİN İŞLERİ DAİRESİ 2023 MALİ YILI BÜTÇESİ EK BÜTÇESİ
 • KALKINMA BANKASI 2024 YILI BÜTÇESİ VE İŞ PROGRAMI
 • Ü(K-I)156-2024 SAYI VE 31.1.2024 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ/DEPREM VE DOĞAL AFET HK.
 • TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALI'NDAKİ KLOR TÜPLERİNİN VE TANKLARININ İÇİNDE BULUNAN ATIK KLOR GAININ İMHASI
 • İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ 2024 YILINA AİT ALACAK SENETLERİNİN FAİZ ORANLARI
 • E-1009-2001 SAYI VE 11.7.2001 TARİHLİ VE E-2012-2003 SAYI VE 24.9.2003 TARİHLİ KARARLARIN TADİL EDİLMESİ/KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ HK.
 • DEPREM VE DOĞAL AFET DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU KARARLARININ ONAYLANMASI
 • S(K-II)133-2007 SAYI VE 17.1.2007 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ/ORMAN YASASI HK.
 • OLEG SEREBRYANSKIY'IN YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLMESİ
 • SEBASTIANO CLAUDIO SAIA'NIN YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLMESİ

Categories:

Tags:

Comments are closed