Görüntüleme: 5 İÇERİK EK IV BÖLÜM II ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GRUBUNUN BAZI KOMİTELERDEKİ ÜYE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KARARI
Görüntüleme: 9 İÇERİK EK IV BÖLÜM II ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GRUBUNUN EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNDEKİ ÜYE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KARAR