Görüntüleme: 19 İÇERİK EK III KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI-KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARAR TUTANAĞI EK VI ÇOCUK ADALET YASA ÖNERİSİ Y.Ö.NO:15/2/2023 İHTİYAT SANDIĞI (DEĞİŞİKLİK)YASA ÖNERİSİ  Y.Ö.NO:16/2/2023