Görüntüleme: 4 İÇERİK KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI-GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ- III DERECE GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU  İLK ATAMA MÜNHAL İLANI GENELGE MİA.4/2023 EK III İHTİYAT SANDIĞI YASASI-YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ(DEĞİŞİKLİK NO:4)TÜZÜĞÜ EK IV BÖLÜM I YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ(DEĞİŞİKLİK NO:4)TÜZÜĞÜ