Görüntüleme: 8 İÇERİK EK III EMTİA VE HİZMETLER(GEÇİCİ YETKİLER)(DEVAM)YASASI-2023 GREV YASAĞI(KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ) EMİRNAMESİ EK IV BÖLÜM I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ ÇALIŞANLARININ GREVİNİN 60 GÜN SÜRE İLE ERTELENMESİ