Görüntüleme: 12 İÇERİK EK III EMTİA VE HİZMETLER(GEÇİCİ YETKİLER)(DEVAM)YASASI-2022 ELZEM İŞLER(TESBİT)(DEĞİŞİKLİK)EMİRNAMESİ EMTİA VE HİZMETLER(GEÇİCİ YETKİLER)(DEVAM)YASASI-2022 GREV YASAĞI(DR.BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ)EMİRNAMESİ MERKEZ BANKASI YASASI-15.11.2022 TARİHLİ VAZİYET EK IV BÖLÜM I SSTB – AFAD MÜŞTEREK TATBİKATI 2022 ELZEM İŞLER(TESBİT)(DEĞİŞİKLİK)EMİRNAMESİ DR.BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NDEKİ GREVİN 60 GÜN SÜRE İLE ERTELENMESİ