Görüntüleme: 17 İÇERİK EK IV BÖLÜM I BORÇLANMA YETKİSİ SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİNİN KIBRIS KAPİTAL BANK LTD.’DEN 40 MİLYON TL LİMİTLİ BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI