Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası (58/2014 Sayılı Yasa)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası (58/2014 Sayılı Yasa)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası (58/2014 Sayılı Yasa)

RG S.239 EK III 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 58/2014 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasının 6’ncı, 7’nci, 10’uncu ve 24’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

 

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI